ตรงต่อเวลา รู้ค่าการประหยัด ปฏิบัติด้วยทีมงาน ประสานสามัคคี รับผิดชอบต่อหน้าที่ บริการดีด้วยน้ำใจ โปร่งใส ตรวจสอบได้


 การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green procurement)
 ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของรัฐ
 ประเภทผลิตภัณฑ์ในการจัดซื้อที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในช่วงแรก
  จรรยาบรรณผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ    อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


โดย นายวิชัย แซ่หลี

ส่วนพัสดุจัดสัมมนา เรื่อง "ความเสี่ยงและข้อควรระวังในการบริหารงานพัสดุ"เมือวันอังคาร ที่ 25 พฤศจิกายน 2551 เวลา 08.30 - 15.00 น. ณ ห้องตุมปัง ชั้น 3 อาคารบริหาร เพื่อรับฟังปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน กรณีศึกษาและวิธีการแก้ไข โดยผู้เชียวชาญจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภูมิภาคที่ 14 เป็นวิทยากร
  รายละเอียดโครงการ     ประมวลภาพ

 

ส่วนพัสดุ กับ
โครงการ Healthy Workplace

   กินผลไม้อย่างไร?
           ให้ร่างกายได้ประโยชน์เต็มที่
   มารู้จัก "คอลลาเจน"
   ดื่มน้ำ บำบัดโรค

ส่วนพัสดุ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
โทรศัพท์ 0 7567 3732-7, 3779-81 โทรสาร 0 7567 3734
ท่านเป็นผู้เข้าชมลำดับที่ 42343