.
รหัสพัสดุรายการราคาต่อหน่วยจำนวนที่ให้บริการหน่วยนับรูปประกอบ
  ครุภัณฑ์ประจำตำแหน่ง
001โต๊ะทำงานตำแหน่งวิชาการ ขนาด 80x160x75 ซม.3,905.5044.00ตัว
002โต๊ะต่อข้าง (โต๊ะคอมพิวเตอร์) ขนาด 60x120x75 ซม. 2,621.5043.00ตัว
003เก้าอี้ทำงานตำแหน่งวิชาการ ขนาด 50x110x45 ซม.2,910.4043.00ตัว
004เก้าอี้ผู้มาติดต่อตำแหน่งวิชาการ ขนาด 45x46x85 ซม.1,487.3088.00ตัว
005ตู้เก็บเอกสารแบบมีกระจกตำแหน่งวิชาการ ขนาด 80x40x160 ซม.3,531.0058.00ตัว
006ตู้เก็บเอกสารแบบไม่มีกระจกตำแหน่งวิชาการ ขนาด 80x40x160 ซม.2,782.0092.00ตัว
007 โต๊ะทำงานตำเเหน่งเจ้าหน้าที่ ขนาด 70x150x75 ซม.3,852.006.00ตัว
008เก้าอี้ทำงานตำเเหน่งเจ้าหน้าที่ ขนาด 45x50x85 ซม.2,514.506.00ตัว
009เก้าอี้ผู้มาติดต่อตำเเหน่งเจ้าหน้าที่ ขนาด 45x46x85 ซม.1,487.306.00ตัว
010ตู้เอกสาร 2 บาน เปิดตำเเหน่งเจ้าหน้าที่ ขนาด 80x40x80 ซม.2,097.206.00ตัว
011โต๊ะทำงานตำเเหน่งธุรการ ขนาด 75x46x85 ซม.2,514.500.00ตัว
012เก้าอี้ทำงานตำเเหน่งเจ้าหน้าที่ ขนาด 45x50x85 ซม.2,514.500.00ตัว
  พัสดุให้บริการกลาง
013เก้าอี้เอนกประสงค์เบาะหนังสีดำ ขนาด 430x590x900 ซม.650.0080.00ตัว
014เก้าอี้เอนกประสงค์เบาะหนังสีม่วง ขนาด 45x45x90 ซม.00.00130.00ตัว
015เก้าอี้พลาสติกสี้น้ำเงิน ขนาด 48x51x81 ซม.262.00300.00ตัว
016เก้าอี้พลาสติกสี้ขาว ขนาด 48x51x81 ซม.262.00300.00ตัว
017โตีะเอนกประสงค์ ขนาด 60x180x75 ซม.1,860.0085.00ตัว
018โต๊ะหมู่ 9 ขนาด 100x170x40 ซม.00.001.00ชุด
019โต๊ะหมู่ 7 00.001.00ชุด
020ชุดรับเเขก ขนาด 3 ที่นั่ง , 1 ที่นั่ง เเละโต๊ะกลาง00.001.00ชุด
021โพเดียม ขนาด 70x65x130 ซม.00.002.00ตัว
022พัดลมอุตสาหกรรม ขนาด ใบพัด 25 นิ้ว00.003.00ตัว
023กระดานไวท์บอร์ดคลิปชาร์จ ขนาด 80x80x180 ซม.00.0011.00บอร์ด
024กระดานไวท์บอร์ดคลิปชาร์จ ขนาด 160x200 ซม.00.009.00บอร์ด
025บอร์ดนิทรรศการเเบบขาตั้งเลส ขนาด 100x200 ซม.00.0056.00บอร์ด
026บอร์ดนิทรรศการเเบบขาตั้งอลูมิเนียม ขนาด 90x180 ซม.00.0030.00บอร์ด
027บอร์ดนิทรรศการเเบบข้อต่อประกอบ ขนาด 90x200 ซม.00.0028.00บอร์ด
028บอร์ดนิทรรศการเเบบขาตั้งไม้ ขนาด 90x200 ซม.00.0029.00บอร์ด
029เวทีสำเร็จรูป ขนาด 140x240 ซม.00.0010.00ตัว
030บันได ขนาด 100x100x60 ซม.00.002.00ตัว
032ขาตั้งฉาก ขนาด 40x150 ซม.00.001.00อัน
033ขาตั้งเสาธง ขนาด 22 มม. สูง 35 ซม.00.002.00อัน
034เสาธง ขนาด 22 มม. สูง 55 ซม.00.002.00อัน
036ผ้าคลุมเก้าอี้ ขนาด 45 x 90 ซม.00.00130.00ผืน
037ธงชาติ ขนาด 80 x 120 ซม.00.004.00ผืน
038ธง ภปร. ขนาด 80 x 120 ซม.00.0012.00ผืน
039ธง จภ. ขนาด 80 x 120 ซม.00.0030.00ผืน
040ธงธรรมจักร ขนาด 80 x 120 ซม.00.0011.00ผืน
041ธงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขนาด 80 x 120 ซม.1,500.0025.00ผืน
  อุปกรณ์สำหรับพิธีกรรมทางศาสนา
042พระพุทธรูป ขนาด หน้าตัก 5 นิ้ว00.002.00รูป
043ขันน้ำมนต์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 120 มม. สูง 230 มม.00.001.00ขัน
044ที่กรวดน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 มม. สูง 135 มม.00.003.00ชุด
045กาน้ำร้อน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 60 มม. สูง 130 มม.00.008.00กา
046กระโถน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 45 มม. สูง 100 มม.00.009.00ใบ
047ที่รองนั่งพระ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 60x60x45 ซม.00.0010.00อัน
048ที่ใส่กาน้ำร้อน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 185 มม. สูง 150 มม.00.008.00ใบ
049ฮาสนะ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 60x60ซม.00.0010.00ผืน
050เเจกัน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 70 มม. สูง 200 มม.00.003.00อัน
051เชิงเทียนธรรมดา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 มม. สูง 155 มม.00.003.00อัน
052เชิงเทียนเเบบจาน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 มม. สูง 155 มม.00.003.00อัน
053ถางธูปทำจากวัสดุอย่างดี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 145 มม. สูง 120 มม.00.001.00อัน
054เเจกันทำจากวัสดุทองเหลือง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 60 มม. สูง 235 มม.00.002.00อัน
055เเจกันทำจากวัสดุทองเหลือง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 มม. สูง 175 มม.00.002.00อัน
056เชิงเทียนธรรมดาทำจากวัสดุทองเหลือง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 มม. สูง 75 มม.00.001.00อัน
057เชิงเทียนเเบบถ้วย ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มม. สูง 75 มม.00.002.00อัน
058ถางธูปทำจากวัสดุทองเหลือง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 145 มม. สูง 120 มม.00.001.00อัน
059พานเงิน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 170 มม. สูง 90 มม.00.001.00อัน
060พานทอง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 170 มม. สูง 90 มม.00.001.00อัน
  งานบ้านงานครัว
031คูลเลอร์น้ำ ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 45 ซม. สูง 55 ซม.00.005.00ใบ
035ผ้าปูโต๊ะ ขนาด 160x220 ซม.00.0022.00ผืน
061จานเปล(ขนาดใหญ่) ขนาด 160 มม. สูง 20 มม.00.00900.00ใบ
062จานเปล(ขนาดกลาง) ขนาด 250 มม. สูง 20 มม.00.00600.00ใบ
063จานเปล(ขนาดเล็ก) ขนาด 110 มม. สูง 20 มม.00.001,000.00ใบ
064ถ้วย(ขนาดใหญ่) ขนาด 190 มม. สูง 20 มม.00.00900.00ใบ
065ถ้วย(ขนาดกลาง) ขนาด 150 มม. สูง 45 มม.00.00300.00ใบ
066ถ้วย(ขนาดเล็ก) ขนาด 110 มม. สูง 20 มม.00.00400.00ใบ
067ถ้วยน้ำจิ้ม ขนาด 90 มม. สูง 20 มม.00.001,000.00ใบ
068ถาด ขนาด 30x40x2 ซม.00.001,400.00ใบ